AHTren aurkako zuhaitzen landaketa (kronika eta bideoa)

Gaur, martxoak 19, 100 pertsona inguru ibili dira Angiozarren zuhaitzek landatzen, hau da, AHTren hiriburuetako sarreren antzera Eskal Y-ren giltzarri den Bergarako lotunean. Argi eta garbi adierazi dute ez dutela inondik inora AHTrik nahi eta gelditzeko exijitzen dute. Behin zuhaitzak landatuta, salda beroa egon da eskuragarri eta amaierako komunikatua helarazi da.
Atxikita doakizue komunikatua zein pare bat argazkia.


Hoy, 19 de marzo, unas 100 personas han estado plantando árboles en Angiozar, en la zona correspondiente al nudo de Bergara del TAV, el cual en estos momentos es tan significativo como las entradas a las ciudades. Los participantes han dejado claro que no quieren para nada el TAV y exigen pararlo. Una vez plantados los árboles, ha habido la oportunidad de tomar caldo y se ha leído el comunicado final.

ZUHAITZAK LANDATU LURRA (BIZITZA) BERRESKURATU

Gu, gizakiok gainontzeko animali eta landare bezalaxe lurran sortuak baino lurrak sortuak gara. Lurra bizirik dago, gu bezain bizirik, eta bera osatzen duten osagai berdinek gu ere osatzen gaituzte. Lurrak bizitzaren zikloak bermatzen ditu. Den dena birziklatzen du: izakien bizitzaldia amaitzen denean gorpuak beste izakien elikadura eta sorleku bilakatzen dira. Bizitzak berak bizitza sortzen du etengabe. Lurra gu gara gu lurra da. Ez gara guztiz burujabe, lurrarekiko eta elkarrekiko menpeko baizik.

Bizitzaren ziklo sortzaileak bermatu dituzten jarduerak burutu ditu gizakion gehiengo batek neolitikotik hogeigarren menderaino. Hemendik aurrera ordea bizitzaren zikloen jarraikortasunaren bermea hankaz gora jarri du kapitalismoak sortu duen sistema hiri-agro industrialak. Honek, klimaren jarduerak, ibai, itxaso eta ozeanoen osagai eta ezaugarriak, bioaniztasunaren aberastasuna, lurraldeak eta paisaiak sakonki eraldatu ditu. Okerrera noski. Kontsumo-ekoizpen eredu zoroa bere aztarna itzulgaitza uzten ari da sistema geomorfolojikoan. Antropozenoaren aroan bizi gara. Bizitzaren zikloak ez dira ixten: hondakindegi naturalak gainezka daude eta hondakin kopuru itzelak lurrak duen xurgatzeko ahalmena gainditu du. Hazkunde ekonomiko mugagabeak lurraldearen mugekin egin du talka.

Sistema hiri-agro-industrialaren gauzatzea gure bizimodua baldintzatzen duten azpiegitura erraldoietan dugu. Hauek elikadura burujabetza galerazten digute hemen bizi garenoi, baina baita gugandik urrun bizi diren herri eta komunitatei ere. Hemen merkatalgune erraldoiak; han, monokultiboak. Hemen plastikozko enboltorioak; han plastikozko irlak. Hemen autobia eta autopistak; han kotxeak eta kamioiak egiteko mineralak ustiatzeko mehatze erraldoiak. Hemen kotxearen erabilera derrigortua edo konpulsiboa; han petrolioaren ustiaketaren ondoriozko kutsadura ibai, akuifero eta zelaietan. Gehi odolusteak eta gerrak. Hemen palma olioarekin kotxea elikatu; han, desagertuak, hildakoak eta torturatuak. . Hemen kalabazina eta berenjena freskoak neguan; han, pestiziden gain erabileraren ondorioz ume eta heldu pozoinduak. Hemen arropa merkea; han, bizitza arriskuan jartzen (eta batzutan galtzen) duten emakume jostun esklaboak. Hemen ordenagailuak eta sakelekoak; han umeen esklabutza te sarraski masiboak. Hemen, Senegalgo arraina; han arrantzale txikien paterak Europako mugak zeharkatzen saiatzen.

Han eta hemen okupatzen eta artifizialtzen digute lurra bertako edota nazioarteko enpresek. Han eta hemen elikaduraren burujabetza galerazten digu porlan erresumako azpiegitura erraldoien neurrigabeko hedapen amaitezinak. Han eta hemen osasunerako txarrak eta inguruarentzat kaltegarriak diren elikagaiak jatera beharzen gaitu aurpegi ezberdinak baina arima bera duen sistema hiri-agro-industrialak.

Lurralde antolaketarako lerro zuzentzaileek gure jendarte eredua diseinatzen dute energia, garraio eta turismorako azpiegituren hedapenaren bitartez. Ahots kritiko ugarik lerro zuzentzaile hauen norabide aldaketa askotan aldarrikatu badute ere agintari teknokratek ez entzunarena egiten dute eta artifizializatu gabe gelditzen deiren baso eta bailara emankor gutxi horiek porlanarekin okupatzen jarraitzen dute etengabe. Agintarien apostu harroputzak hazkunde ekonomikoaren alde, behar ditugun elikagaiak ekoizten galarazten digu. Milaka kilometro bidaiatzen duten elikagaiak jateak bizi eta lan baldintzak okertzea dakarkigu han eta hemen. Halaber, Abiadura Handiko Trenak, tentsio altuko dorreek eta orohar metropolizazioak, ezkutatzen digute mendi, erreka eta itsaso fgarbiekiko dugun menpekotasuna Naturarekiko dugun menpekotasunetik alde egiten dugu baina teknomenpeko bilakatzen gara ihesaldian.

Hau guztiaren oinarrian bizitzaren iraupena bermatzen duten lan ikustezin asko daude. Alde batetik, miloika emakumek muxutruk egiten duten lana, zaintza ardatza duena. Lan hau kapitalismoak baliatzen du gutxien artean banatuko diren etekin ekonomikoak lortzeko . Beste aldetik, naturak eskaintzen dizkigun zerbitzu sumaezinak: fotosintesia, polinizazioa, klimaren arautze naturala, uraren eta airearen iragazketa zoruaren osaketa.eta bioaniztasunaren etengabeko sorkuntza. Androzentrismoak lan hauek etengabe baliatzen baditu ere ez ditu baloratzen ezta ikusten ere egiten. Harropuzkeriaren gaina. .

Elikadura burujabetza gauzatuko badugu bizitza jarri behar dugu jendarte ereduaren erdian. Herri eta komunitate bakoitzak irauteko behar dituen elikagaiak ekoizteko eskubidea bermatuko baditugu bizitzaren zikloak errespetatzen dituen ekoizpen sistema eta bizimodua bilatzen hasi behar dugu. Errekak, mendiak, larreak, basoak eta bailarak ez ditugu baliabidetzat hartuko, bizitzaren iraunkortasuna bermatzen duten zaindu beharreko ondare amankomuntzat baizik. Emakumeen lan ezkutua argira aterako dugu dagokion zentraltasuna bereganatu dezala.

Basoak, CO2 eta klima aldaketa eragiten duten beste gasen xurgatzaile naturalak dira. Halaber lurraren basamortutzea galerazteko ere elemento ezinhobeak zuhaitzak ditugu. Milaka desagerrarazi dituzte AHT bezalako azpiegitura erraldoiak egiteko. Teknoagintarien ezjakintasunaren beste adibide bat. Itzul dezagun prozesua. Landa ditzagun zuhaitzak desagerrarazi dituzten bazterretan. Natura da gure ardura, ez da lotura, buruajabetasunerako bermea baizik.

PLANTEMOS ARBOLES, RECUPEREMOS LA VIDA

Las personas humanas al igual que las plantas y otros animales, no nacimos en la tierra, sino de la tierra, y ésta está tan viva como lo estamos nosotras. La composición esencial de los seres vivos es la misma que la de la tierra. Toda la vida que en ella se genera interactúa y se transforma dando paso a nuevas formas de vida, respetando así los ciclos naturales. La vida es en sí fuente de vida. La tierra somos nosotras, nosotras somos la tierra. Las personas, además de ecodependientes, somos interdependientes.

Desde el Neolítico hasta el siglo XX la mayoría de los pueblos y comunidades han desarrollado actividades respetuosas con los ciclos creadores de la vida. De aquí en adelante, sin embargo, la expansiva urbano- agro- industrial creada por el capitalismo está amenazando seriamente la continuidad de la vida. El clima, los componentes y características de ríos, mares y océanos, la riqueza de la biodiversidad, los territorios y los paisajes están siendo ptofundamente alterados. A peor, claro. Nuestro irracional sistema de producción y consumo va dejando su huella irreversible en el entorno geomorfológico. Vivimos en la era del Antropoceno. Los ciclos de la vida no se cierran y el volumen de residuos es tal que ha superado la capacidad de los sumideros naturales de absorberlos. El crecimiento económico indefinido ha chocado con los límites de la tierra.

La maquinaria urbano- agro-industrial se plasma en las infraestructuras gigantescas que condicionan nuestro modo de vida. Ellas lo ocupan todo y niegan el derecho a la soberanía alimentaria a quienes vivimos aquí y también a las comunidades más lejanas. Aquí, grandes superfícies comerciales; allí monocultivos. Aquí envoltorios plastificados; allá islas de plástico. Aquí, autovías y autopistas; allá, extracción de minerales en minas gigantescas para la construcción de camiones y coches. Aquí, el uso forzado o compulsivo del auto; allá, además de guerras, ríos, acuíferos y campos de cultivo envenenados por la extracción de petróleo. Aquí, agro combustible para alimentar motores; allá personas desaparecidas, torturadas y asesinadas. Aquí, calabacín y berenjena en invierno; allá poblaciones intoxicadas por el uso de pesticidas. Aquí, ropa barata; allá mujeres esclavas cosiendo ropa arriesgando su vida y a veces perdiéndola. Aquí, pescado de Senegal; allá, pateras de pescadores pequeños intentando cruzar el Estrecho.

Aquí y allá el tsunami metropolitano impulsado por empresas multinacionales y locales aliadas de la clase dirigente obligan a la mayoría de la población a comer alimentos que perjudican la salud de las personas y aceleran el cambio climático. Aquí y allá la incesante ocupación del territorio del sistema urbano-agro industrial nos impide la soberanía alimentaria.

Las Directrices de Ordenación Territorial diseñan el modelo económico y social a través de la expansión indefinida de infraestructuras energéticas, turísticas y de transporte. A pesar de que muchas voces críticas exigen un giro radical en su planteamiento, los dirigentes tecnócratas hacen oídos sordos y siguen cementando los escasos bosques y valles fértiles que quedan. La apuesta desafiante de la clase dirigente a favor del crecimiento económico nos impide cultivar los alimentos que necesitamos. Consumir alimento que viajan miles de kilómetros empeora las condiciones de vida aquí y allá. El Tren de Alta Velocidad ylas torres de muy alta tensión que abastecen de energía al anterior, así como la metropolización en general nos alejan de la natutaleza y nos ocultan la dependencia que tenemos de ríos, bosques y mares limpios. Huímos de la dependencia con la naturaleza, pero nos hacemos tecnodependientes en la huída.

La vida se cuela a través de las rendijas de la megamáquina gracias a los trabajos invisibles de cuidados que millones de mujeres realizan gratuitamente. El capitalismo se sirve de estos trabajos silenciados para acumular beneficios económicos en muy pocas manos. La naturaleza también ofrece interacciones intangibles sin los cuales la vida no sucedería: fotosínteis, polinización, regulación del clima, depuración del agua y del viento, regeneración y formación de los suelos y generación de biodiversidad. El androcentrismo no valora estos trabajos de los que incesantemente se sirve y destruye la tierra, el hábitat natural en el que tienen lugar.

La vida ha de recuperar su centralidad para que la soberanía alimentaria sea un hecho. Para que cada pueblo y comunidad haga efectivo su derecho a producir los alimentos necesarios para su supervivencia, hemos de buscar un sistema de producción y consumo que respete los ciclos naturales. Cuidemos los ríos, montes, valles, mares y bosques de aquí y de allá como el bien común de valor incalculable que son. Démosle a los cuidados la centralidad que les corrresponde, y saquemos a la luz para valorar como es debido el trabajo realizado por las mujeres.

Los árboles, los bosques y las selvas son sumideros naturales de CO2 y de otro tipo de gases que provocan el calentamiento global. Son además la mejor solución contra la desertificación. Miles de árboles desaparecen para la construcción de grandes infraestructuras como el TAV. Otra muestra más de la chulería e ignorancia de la clase dirigente tecnócrata. Revirtamos el proceso. Plantemos árboles allá donde los han hecho desaparecer. La naturaleza es nuestra responsabilidad, no es una atadura, sino garantía de soberanía.

NATURA GURE ARDURA!

This entry was posted on Astelehena, martxoa 20th, 2017 at 12:33 and is filed under Agenda, Albiste nagusiak, Albiste orokorrak, Mobilizazioak. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Iruzkinik ez

Be the first to comment on this entry.

Have your say

Fields in bold are required. Email addresses are never published or distributed.

Some HTML code is allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
URIs must be fully qualified (eg: http://www.domainname.com) and all tags must be properly closed.

Line breaks and paragraphs are automatically converted.

Please keep comments relevant. Off-topic, offensive or inappropriate comments may be edited or removed.

  AZKENPOSTAK

  1. Behargin bat hil da Zornotzako AHTaren lanetan
  2. Adi egon! AHTaren Nafarroako korridoreko obrak hasi dira jada
  3. Todo lo que siempre quiso saber sobre la Y vasca (artículo de David Hoyos, profesor de UPV-EHU)
  4. Uztailak 26-29: AHTren aurkako bizikleta martxa (Martzilla-Altsasu)
  5. AHTren aurka Itsasondoko mehategian 2010 urtean egindako ekintzaren epaiketa datorren uztailaren 25ean deitu dute Donostiako epaitegian
  6. Este sábado 2 de junio nos vemos en Alternatiben Herria
  7. Maiatzaren 26a: trenaren aldeko eta AHTren aurkako eguna (Nafarroan)
  8. Natura, gure ardura. I Topaketa Ekologistak [Maiatzak 19-20, Ziordia]
  9. AHTren aurkako borrokaren 25 URTEURRENAren jaia
  10. AHT Nafarroan eztabaidagai: apirilak 24, asteartea, Kondestablen (Iruñea)
 1. ARTXIBOAK


  BILAKETA