Aprobada la licitación del tramo Hernialde-Zizurkil

Os dejamos aqui con esta noticia aparecida hoy en la web finanzas. com. La redactamos de forma literal por su interés.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la licitación del tramo Hernialde-Zizurkil del Tren de Alta Velocidad por un valor de 169 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, según ha informado el Ejecutivo autónomo.

El Gobierno vasco ha precisado que, en la actualidad, son ya 13 los tramos del ramal guipuzcoano del TAV que están en ejecución: Bergara-Bergara, Bergara-Antzuola, Antzuola-Ezkio Itsaso Oeste, Antzuola-Ezkio Itsaso Este, Ezkio-Beasain, Beasain Oeste, Beasain Este, Ordizia-Itsasondo, Legorreta, Tolosa, Tolosa-Hernialde, Andoain-Urnieta y Urnieta-Hernani.

Además, según ha añadido, a estos trece tramos en ejecución hay que sumar los recién adjudicados Hernani-Astigarraga y Ezkio Itsaso. Asímismo el tramo Zizurkil-Andoain se adjudicará en breve.

El Gobierno vasco ha indicado que, de esta manera, todos los tramos guipuzcoanos de la ‘Euskal Y’, salvo los accesos a las estaciones de Irún y San Sebastián, estarán adjudicados o en licitación antes de que concluya 2011. En concreto, serán 53,4 kilómetros o el 69,6 por ciento del trazado. El objetivo es que el tren llegue a la capital donostiarra en 2016.

El Ejecutivo ha indicado que una muestra de la “buena marcha” de las obras es que a lo largo del primer trimestre de 2012 se concluirán la ejecución de la obra civil de los tramos Ordizia-Itsasondo y Beasain Este.

En relación al tramo licitado, discurre por los términos municipales de Hernialde, Anoeta, Asteasu y Zizurkil. Con una longitud de 5,8 kilómetros, la mayor parte del tramo discurre soterrado por los túneles de Anoeta, Asteasu y Zizurkil y Ugarte que suman una longitud de 5,3 Km (86,5% del total).

El resto del trazado incluye tres viaductos sobre las regatas de Hernialde, Alkiza y Asteasu, de 25 metros, 69 metros y 404 metros respectivamente.

En las carreteras GI-3412 y GI-3630, afectadas por las obras de entrada de los Túneles de Anoeta y Asteasu, se plantean desvíos provisionales que permitirán el mantenimiento del tráfico rodado durante las obras y la reposición rápida de la carretera a su situación original.

Lapurdiko AHTa geratu dute

Frantziak aldaketa nabarmenak onartu ditu AHT xedearen atalean, eta, Lapurdiri dagokionez, jakinarazi du bertan behera utziko dituela zundaketa lanak 2014ra arte. Horrekin batera, bi erabaki garrantzitsu onartu ditu Frantziak, hala nola Tren Garraioen Behatokia sortzea eta 500 metroz gorako ibilbidea lantzeko egin diren lur desjabetzeak indargabetzea, lurra lehengo jabeei itzuliz. Horrek ez du erran nahi AHT xedea bertan behera uzten duela Frantziak, baina, bederen, zundaketak bi urtez gibelatzea lortu dute AHTaren aurkako taldeek eta hautetsiek. Bilkuratik atera ondoren, Mixel Hiriart Hego Lapurdi Herri Elkargoko presidenteak nabarmendu du adostasunerako bidea ireki dela. 
…Nafarroakoak bultzada jaso du…

..eta bideak atzeratu ditu Gipuzkoak

Aktak egin dituztela eta, protestak Cadreitan

Arriola: «AHTa errealitate bat izango da, bai ala bai»

Gizarte Segurantzan, soberakin txikiagoa.

Hego Lapurdi, Aturri-Errobi eta Errobi Herri Elkargoetako presidenteak Thierry Mariani Frantziako Garraio ministroarekin bildu ziren atzo, Parisen. Hautetsiak pozik atera ziren bilkuratik. Lapurdiko hautetsiek nabarmendu dute adostasunerako urratsak egin direla lehen aldiz, nahiz eta Frantziak AHT xedea ez duen baztertu. AHT xedeak orain arte finkaturiko egutegia atxikiko du, ibilbidea zehaztuko da eta 2013an inkesta publikoa burutuko da. Baina anartean ez da zundaketarik eginen eta ondorioz, 2014a aitzin ez da deliberatuko egiten den edo ez. Erabaki hori hartzeko prozedura ere aldatu da, Frantziak onartu baitu Tren Garraioaren Behatokia sortzea. Lapurdiko ibilbideaz egindako ikerketa guztiak aztertuko dituzte bertan, tokiko hautetsiak presente egonen direlarik. Hiriarten iritziz, proposamen horrek kontzertaziorako bideak irekitzen ditu, Lapurdiko hautetsiak presente egonen direlako Lapurdiko atala egin edo ez erabakitzeko momentuan. Gainera, hautetsiek berek eskatu ikerketak aztertuko ditu behatokiak. Lapurdiko atala beharren arabera eginen zela agindu zuen Frantziako Gobernuak orain baino lehen. Adierazpen horietan oinarrituz eta behatokiaren sorrera kontuan hartuz, urrats garrantzitsu bat egin dela adierazi du Hiriartek.

Lurren kakoa
Borondatezko hitzen gainetik lurren desjabetzearen auzia dagoela gogoratu du Alain Iriart Hiriburuko auzapez eta kontseilari nagusiak. Izan ere, prozedura abiatu zuenetik, balizko ibilbidearen inguruko 1.000 metroko lurrak desjabetzeari ekin zion Frantziak. Herriko Etxeek ere horren kaltea pairatu zuten, bertan burutu nahi zituzten xedeak ezinezko bihurtu zirelako erabaki horren ondorioz. 
Frantziako Gobernuak onartu du ikerketa eremua 1.000 metrotik 500 metrora murriztea eta ondorioz, eremu horretatik at egin diren desjabetzeak indargabetzea eta lurra lehengo jabeei itzultzea. Baina erabakiak ez ditu hunkitzen 500 metroko eremuan dauden lurrak. Errealitate hori kontuan hartuz, Parisek iragarri duen urratsa zuhurtziaz hartu behar dela azpimarratu du Alain Iriartek.

Bertze alde batetik, Laurent Nuñez Baionako suprefetak bilkura batera deitu ditu Lapurdiko hautetsiak. Bilkura ostiralean burutuko da suprefeturan eta hautetsiek baino ez dute ukanen sartzeko eskubidea. Bertan, Pariseko bilkuran aipatutakoaren berri zehatza emanen die Suprefetak.

Ingurumenaren aldeko taldeek ez dute Parisko bilkuraren baloraziorik egin oraindik, baina AHT xedea kolokan ezar dezakeen bertze atal bat azpimarratu dute. CADEren iritziz, Frantziaren defizitak erabat baldintzatzen ditu AHTa egiteko benetako aukerak. Frantziak ez omen du AHT alorrean burutu nahi dituen lan guztiak egiteko dirurik eta horrek baldintzatuko du Lapurdiko atala egin edo ez. Gainera, Frantzia aztertzen ari da Pirinioen erdi aldetik Zaragozarako lotura egitea. AHT xede hori ikertzeko 500 milioi euroko aurrekontua osatu behar du.

Bilkuraren ondoren ez da AHT xedea kolokan ezarri. Berrikuntza nagusia Tren Garraioen Behatokia sortzea da eta ustez haren eskutan uztea azken erabakia. Lehen aldiz Lapurdiko hautetsiei erabakiguneen ateak irekitzea ere urrats bat da baina ez die emaitzaren bermerik emanen. Izan ere, oraindik ez dute zehazki azaldu zein izanen den behatoki horren osaketa eta zein izanen den Lapurdiko hautetsien ahala horretan. Lehen aldiz entzunen dituzte egitura ofizial batean eta haiek aurkeztutako txostenak ikertuko dituzte. Ingurumenaren aldeko taldeek espero duten erabaki bakarra AHT xedea bertan behera uztea dela berretsi dute.

Información Pública para trámite de expropiación forzosa en el tramo de obras Cadreita – Villafranca

Ayer podíamos leer en el BON la siguiente información referente al trámite de información pública referida al proceso de expropiaciones forzosas del tramo Cadreita-Villafranca: Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 1 de julio de 2011, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, “Proyecto de Construcción de Plataforma. Línea de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Cadreita-Villafranca”. En los términos municipales de Cadreita y Villafranca (Navarra). 

EXPEDIENTE: 001ADIF1119 

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del “Proyecto de Construcción de Plataforma. Línea de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Cadreita-Villafranca”, en los términos municipales de Cadreita y Villafranca (Navarra), el cual ha sido debidamente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, Capítulo II, Título II sobre planificación, proyecto y construcción de infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de interés general, siendo aplicable a las mismas su artículo 153.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Así, las obras se encuentran amparadas por lo establecido en los artículos 228,233 y 236.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre de 28 de septiembre de 1990 y resulta de aplicación el artículo 52 de la Ley Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y demás concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Expropiación Forzosa y en los concordantes del Reglamento para su aplicación.

Esta Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias ha resuelto abrir información pública durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los titulares de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este Departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su aplicación.

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, Subdirección General de Construcción, plaza de los Sagrados Corazones, 7, paseo de La Habana, 12 4.º, en los respectivos Ayuntamientos afectados, así como en las Subdelegaciones de Gobierno o Delegaciones del Gobierno en su caso.

Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados, al levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar, días y horas que a continuación se indican.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.

Madrid, 1 de julio de 2011.-El Director General de Infraestructuras Ferroviarias, Carlos María Juárez Colera.

Luz verde al primer tramo del TAV en Navarra, de 8,5 km y que supondrá 42 millones

El primer tramo del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Navarra ya está más cerca de remover las primeras paladas de tierra. El Gobierno foral autorizó ayer un gasto de 42,4 millones para licitar las obras del subtramo Cadreita-Villafranca, de 8,58 kilómetros.

 El otro subtramo, que alcanza de Castejón a Cadreita y que consta de 6,198 kilómetros, se licitará en breve ya que el proyecto ha sufrido algún ajuste como consecuencia de su exposición a información pública. La construcción de ambos subtramos comenzará en julio. Entre Cadreita y Villafranca el proyecto de plataforma ferroviaria incluye un viaducto sobre el Barranco Salado de 133 metros de longitud y un pequeño falso túnel. El gasto aprobado de 42.426.854,31 euros se repartirá del siguiente modo en los tres próximos ejercicios presupuestarios: 5 millones con cargo al presupuesto de gastos de 2011; 20 millones en 2012, y el resto, 17.426.854,31 euros en 2013.

El tramo Castejón-Comarca de Pamplona de la Línea de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona, que es el que compete desarrollar e impulsar al Gobierno de Navarra conforme a los compromisos suscritos con el Gobierno central, se ha dividido a efectos de realizar los proyectos y las obras, en los subtramos Castejón-Villafranca, Villafranca-Olite (15 kilómetros, saldrá a información pública próximamente), Olite-Tafalla (15 kilómetros, pendiente de aprobación el proyecto básico), Tafalla-Campanas y Campanas-Esquíroz. Está previsto que todos estos tramos se liciten este año.

El presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz, destacó ayer que se trataba de “un día importante” porque “este acuerdo va a hacer posible que en julio puedan iniciarse las obras del corredor y, por lo tanto, el comienzo de la mayor inversión en obra pública del Estado en Navarra de toda la historia”. Como consecuencia, indicó que “el TAV es ya irreversible en nuestra comunidad, a pesar de los negros augurios que algunos malintencionados y malpensantes decían cuando se firmó el convenio”. El presidente navarro resaltó la importancia del corredor del TAV en la Comunidad Foral también por la “generación de economía que va a suponer”. “Se va a ejecutar en ancho internacional, va a ser un corredor también para el transporte de mercancías”, valoró.

Preguntado por la conexión con la ‘Y’ vasca, Sanz manifestó que “las previsiones las veo muy largas todavía” pero que se está “trabajando en las diferentes alternativas” y agregó que “ahora nos preocupa muchísimo más por dónde va a pasar el TAV en Tudela (las dudas son si será en el centro o en una variante)” y deseó que este asunto se resuelva “muchísimo más rápido”, aunque la decisión recae en la Administración central.

Fomento aprueba el proyecto básico de la plataforma del TAV Castejón-Villafranca

El Ministerio de Fomento, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ha aprobado el proyecto básico de construcción de la plataforma del subtramo del TAV entre Castejón y Villafranca. El proyecto define la ocupación necesaria de terrenos propiedad de terceros y con ello el trazado de la plataforma a través de los municipios navarros de Valtierra, Cadreita y Villafranca, con una longitud de 14,7 kilómetros y una inversión prevista para su ejecución de algo menos de 59 millones de euros.

Asimismo, el proyecto incluye el anejo de integración ambiental, que se adapta a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del estudio informativo “Corredor Ferroviario Noreste de Alta Velocidad. Tramo Castejón-Comarca de Pamplona”. La aprobación del proyecto básico supone además la puesta en marcha de varias tramitaciones de carácter administrativo, entre las que se incluye la correspondiente información pública de expropiación forzosa y de las necesidades de ocupación de terrenos, que serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín de la Comunidad Foral Navarra.

Lakua e Iruñea acuerdan un protocolo sobre la conexión del TAV por Sakana

En los últimos días en Nafarroa principalmente hemos asistido a la presentación de un supuesto informe sobre los impactos positivos del TAV en el llamado corredor navarro , también hemos leído como el ministro de Fomento llegaba a Iruñea en avión para inaugurar la amplicación del aeropuerto de Noain y hemos contemplado resignadamente como Nabai, IU, y CDN preguntaban acerca del calendario de obras del tramo Zaragoza – Castejón y la conexión con la llamda Y vasca. Alrededor de estos temas el blog de Sakana contra el TAV realiza una lectura atenta y reflexiva que os pasamos a continuación: “A pesar de que la crisis arrecia, y de que el Sr. Blanco dijo ya hace algún tiempo que se debía actuar con raciocinio en el tema de las obras públicas, aquí parece que nadie hace caso a lo dicho. Hoy nos encontramos con que continuan dando pasos para construir una nueva trinchera a lo largo de nuestro valle (las vías del TAV). Mientras, los políticos de la oposición del parlamento de Iruñea solicitando que se impulse la construcción del TAV en la Ribera. Y por si fuera poco, inaguran una nueva terminal en el aeropuerto de Noain. Veamos…Dice Gara que el Gobierno de Patxi López dio ayer luz verde a un protocolo general de colaboración con el Ejecutivo de Miguel Sanz y el Ministerio español de Fomento para «la dirección del estudio informativo del proyecto de corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo; Tramo Iruñea-conexión TAV».

El objetivo principal, dicen, es la colaboración entre las tres instituciones para alcanzar una solución «adecuadamente integrada» en el territorio navarro y compatible con los diversos condicionantes que sean competencia directa de cada una de las administraciones. El protocolo establece el marco general, las pautas y la metodología que regulan las relaciones recíprocas entre las tres instituciones para la codirección del estudio informativo.

Mientras, el Diario de Navarra informa de que NaBai, CDN e IU reclamaron que el Estado impulse el tramo Zaragoza-Castejón del TAV al mismo ritmo que el Gobierno navarro quiere imprimir a las obras entre Pamplona y Castejón. El parlamentario de NaBai, Txentxo Jiménez, señaló que Navarra tiene grandes infraestructuras que acaban en “ningún sitio”, porque luego el Estado no las continúa, como la Autovía del Camino, el desdoblamiento de la N 232 o como puede pasar con la Autovía a Jaca. Preguntó cuándo está previsto que el Ministerio de Fomento realice el tramo hasta Zaragoza o la conexión con la Y vasca. Navarra va a iniciar el año que viene las obras en su corredor. Gastará en 2011 un total de 43 millones de euros. “Si el ritmo de obra va a ser diferente, parte de ese dinero se puede adecuar a otras necesidades“, afirmó Jiménez.

La consejera respondió que ese dinero, que se conseguirá mediante un endeudamiento que computará como deuda del Estado [pero pagarémos todos, añado yo], no puede dedicarse a otros fines. Destacó que Navarra debe iniciar la obra porque es “una oportunidad” que ya a corto plazo “tendrá un impacto positivo en la economía”. Alba destacó que el corredor entre Pamplona y Castejón concluirá para el año 2015. Confió en que el tramo siguiente (Castejón-Zaragoza) vaya a “un ritmo parecido”. Este tramo compete a Fomento, por lo que invitó a Jiménez a preguntárselo al ministro José Blanco, que hoy inauguraba la ampliación del aeropuerto de Noáin.

Vamos, que la consejera de Obras Públicas confía ciegamente en que el tramo que une Castejón con Zaragoza se construirá, a pesar de que no tiene competencias para ello (depende de Fomento), y por tanto no ve problema en empezar ya la obra del tramo posterior Iruñea-Castejón. Y sin embargo, en lo que corresponde a autovías, como es el caso de la Tudela-Medinaceli, si que cree que se debe de esperar a que Fomento inicie los tramos de su competencia, para dar comienzo a las obras que competen a Navarra. ¿A que se debe este doble rasero?…

Y por lo que hace referencia al aeropuerto de Noain, el tema también tiene cola… Resulta que han construido una nueva terminal con capacidad para muchos mas vuelos y muchos mas pasajeros (Diario de Noticias, Diario de Navarra)… y mientras tanto el otro día nos decían que el TAV navarro iba a reducir el uso del aeropuerto de Noain en un 17,6%. ¿Para que es necesario, por tanto, tener mayor capacidad aeroportuaria?… O visto al revés, ¿para que construir la línea del TAV si ya tenemos un aereopuerto del copón y medio?. Diría que sobran muchas cosas aquí, ¿no?…”

artículo de prensa: al proyecto de Tren de Alta Velocidad no todo le va sobre raíles

Ayer en Gara podíamos leer un interesante artículo firmado por Joseba Vivanco en el cual se podía comprobar como en las últimas semanas se han producido una seríe de reacciones públicas a cargo de impulsores del proyecto de TAV en las cuales se ponía en tela de juicio el carácter prioritario de esta macroinfraestructura. A continuación pasamos a redactar el artículo: “La reciente y mediática acción «verde» contra el TAV a su paso por Euskal Herria recordó una vez más que este proyecto ferroviario impuesto no sólo acumula retrasos sino también rechazos y trabas, desde voces que dudan de su necesidad hasta recorte de fondos. Guztia irakurri »

Comienza la cimentación del viaducto en el tramo Lemoa-Galdakao del TAV

Adif ha iniciado la cimentación de pilas y estribos del viaducto de Bistibieta, incluido en el tramo Lemoa-Galdakao de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. El viaducto, que tiene una longitud de 180 metros, se apoyará sobre seis pilas -las dos centrales en forma de V invertida- y dos estribos, con una altura máxima de 25,5 metros.

Según ha informado la Delegación de Gobierno en el País Vasco, el tablero, plataforma superior por la que discurrirá la doble vía de ancho internacional de la nueva línea, tendrá una anchura de algo más de 14 metros y creará seis vanos (espacio entre pilas) de entre 25 y 35 metros de longitud.

El tramo Lemoa-Galdakao, con una longitud de 5,4 kilómetros, incluye la construcción de los viaductos de Bistibieta (180 metros), Ibaizabal (450 metros) y Galdakao (230 metros), todos ellos en ejecución.

También incluye la construcción de los túneles de Galdakao, túnel artificial de Galdakao y Bekea, con lo que un total de 2.401 metros del trayecto, equivalente al 44,4 por ciento de su longitud total, discurre bajo tierra. El tramo se completa con la construcción del Punto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) de Amorebieta.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabices, ha señalado que el inicio en la construcción de este nuevo viaducto del TAV, que se une al desarrollado el pasado mes en la cimentación de pilas y estribos del viaducto de Galdakao, “viene a dar continuidad a los sucesivos avances que ha experimentado la construcción de esta infraestructura en el último año y deja patente, además, la decidida apuesta del Gobierno de España por esta obra, fundamental para el País Vasco”.

En este momento, Adif trabaja en una longitud de 54 kilómetros de los ramales vizcaíno y alavés de la línea de alta velocidad, en trece de los veinte tramos en los que se ha dividido la ejecución de la obra por razones de operatividad.

Desde la Delegación, han destacado que Adif invierte una media del 12 por ciento del coste total de las obras en la protección medioambiental del trazado, aplicando medidas de protección del entorno natural en todos los proyectos de construcción de nuevas líneas ferroviarias.

En este sentido no dudan en afirmar que al término de la obra, en el tramo Lemoa-Galdakao se revegetarán 167.197 metros cuadrados -equivalentes a más de 17 campos de fútbol- con arbustos y plantas herbáceas. También se replantarán más de 2.580 árboles autóctonos para la “total integración” de la infraestructura con el entorno.

Gipuzkoan hiru tartetako desjabetzak abian

Gobernuak aste honetan argitaratu ditu BOEan Tolosa-Hernialde, Andoain-Urnieta eta Urnieta-Hernani tarteen desjabetzaren Informazio publiko eta alegazio epearen abisuak. Andoain-Urnieta eta Urnieta-Hernani tarteetarako alegazio eredua interesgarriak prest dituzu irakurri, inprimitu eta aurkeztu nahi badituzu. Epea azaroaren 13an bukatzen da.Eredu horiek argudio eta datu interesgarri asko dituzte. Gutxienez irakurtzea gomendatzen dizugu. Gainera eredua aldatu nahi baduzu hemen duzu editatzeko formatuan ere: Andoain-Urnieta, Urnieta-Hernani

Bruselas recorta en 13 millones la ayuda a la conexión de alta velocidad Gasteiz-Dax

La Comisión Europea recortará más de 13 millones de euros al proyecto de alta velocidad Gastei-Dax en vista de los retrasos que acumula. El Ejecutivo comunitario presentará hoy un informe sobre los progresos de los 92 proyectos europeos que reciben financiación comunitaria por valor de más de 5.300 millones de euros procedente de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T) para 2007-2013, en tanto que su presupuesto global asciende a 32.647 millones de euros. Guztia irakurri »

  AZKENPOSTAK

  1. Behargin bat hil da Zornotzako AHTaren lanetan
  2. Adi egon! AHTaren Nafarroako korridoreko obrak hasi dira jada
  3. Todo lo que siempre quiso saber sobre la Y vasca (artículo de David Hoyos, profesor de UPV-EHU)
  4. Uztailak 26-29: AHTren aurkako bizikleta martxa (Martzilla-Altsasu)
  5. AHTren aurka Itsasondoko mehategian 2010 urtean egindako ekintzaren epaiketa datorren uztailaren 25ean deitu dute Donostiako epaitegian
  6. Este sábado 2 de junio nos vemos en Alternatiben Herria
  7. Maiatzaren 26a: trenaren aldeko eta AHTren aurkako eguna (Nafarroan)
  8. Natura, gure ardura. I Topaketa Ekologistak [Maiatzak 19-20, Ziordia]
  9. AHTren aurkako borrokaren 25 URTEURRENAren jaia
  10. AHT Nafarroan eztabaidagai: apirilak 24, asteartea, Kondestablen (Iruñea)
 1. ARTXIBOAK


  BILAKETA